Content Beleid

Pagina's mogen niet de volgende content en/of links naar de volgende content bevatten:

 • Pornografie of niet-gezinsvriendelijke inhoud
 • Gewelddadige content
 • Haatdragende taal (waaronder content die aanzet tot haat of geweld jegens personen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, lichamelijke beperking, geslacht, leeftijd, veteranenstatus of seksuele geaardheid/geslachtsidentiteit), pesterijen, kwetsende of vergelijkbare content die is bedoeld om personen of groepen te schaden
 • Buitensporige godslastering
 • Content met betrekking tot hacken en cracken
 • Software of andere content die in strijd is met het beleid inzake ongewenste software
 • Malware of adware
 • Content met betrekking tot illegale drugs en toebehoren
 • Content ter promotie, verkoop of aanbod van producten afkomstig van beschermde of bedreigde diersoorten
 • Verkoop van bier of alcoholhoudende dranken
 • Verkoop van tabak of tabakgerelateerde producten
 • Verkoop van medicijnen op recept
 • Verkoop van wapens en munitie (bijv. vuurwapens, onderdelen van vuurwapens, steekwapens en verdovingsgeweren)
 • Verkoop of distributie van schoolwerk of scripties
 • Content met betrekking tot programma's waarbij gebruikers worden beloond als ze op advertenties of aanbiedingen klikken, zoekopdrachten uitvoeren, op websites surfen of e-mails lezen
 • Alle content die illegaal is, aanspoort tot illegale activiteiten of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen
 • Alle content dient te voldoen aan het inhoudsbeleid van Google.

Berichten welke niet  aan onze Content Beleid of Voorwaarden voldoen worden (automatisch) verwijderd.