Wilt u extra publiciteit voor uw persbericht?
Verstuur een "Premium Persbericht" via emea.nl met een link naar uw website. U kunt ook tags toevoegen aan uw persbericht. Een Premium persbericht is niet gebonden aan een maximum aantal berichten per dag en uw bericht wordt direct gepubliceerd op de website van emea.nl. Daarnaast is er gedurende een of meer dagen een link naar uw persbericht op de voorpagina en alle overige pagina’s op onze persberichten website. Uw persbericht wordt doorgaans binnen enkele uren opgepikt door diverse nieuws websites en Google.

U krijgt een "Do Follow" link en er is geen controle op spam (spammers betalen niet vaak) en er is geen dagelijks limiet.

Uw persbericht of link wordt automatisch doorgeplaatst op diverse websites binnen en buiten ons netwerk. Daarnaast zullen wij deze persberichten doorplaatsen op nog meer websites in ons beheer en nog te ontwikkelen of over te nemen websites. Bovendien krijgt uw bericht of link extra aandacht en kan soms weken (afhankelijk van de aantallen ingestuurde "Persberichten") een prominente plaats krijgen op de diverse pagina's van onze website of onze partner websites.

Verstuur nu een "Premium Persbericht".

Op verstuurpersbericht.be is uw persbericht gewoon te raadplegen en krijgt u een vermelding op de rechter zij balk van de homepage onder het kopje "Premium Persberichten". "Uw persbericht wordt automatisch doorgeplaatst en verschijnt vaak al binnen een uur op onze homepage na dat u het Premium Persbericht". heeft geplaatst.

Verstuur nu een "Premium Persbericht".