Persbericht versturen

Verstuur persberichten naar de online media en krijg aandacht voor uw nieuwsfeit. Verstuur eenmalig een persbericht of kies voor een maand abonnement om onbeperkt persberichten te versturen.

Succesvol persberichten versturen

Niet altijd wordt uw bericht welke u heeft ingestuurd daadwerkelijk gepubliceerd of trekt niet genoeg aandacht van de lezer daar van.

Wilt u succesvol een persbericht versturen, dan dient  u de onderstaande regels in acht te nemen.

Zorg ervoor dat uw bericht helder en duidelijk geschreven is conform een persbericht, kijk hier voor meer informatie over het schrijven van een persbericht.

Hou rekening met de opmaak van het persbericht dat u wilt versturen en neem de volgende regels in acht.

  • Boven een persbericht staat duidelijk de kop Persbericht.
  • De introductie alinea (de lead) is voldoende kort om de aandacht vast te houden. Een vuistregel is dat zij niet meer dan vijftig woorden bevat.
  • Persberichten op papieren drager worden eenzijdig bedrukt. Deze conventie wordt weleens als verouderd aangemerkt, maar zij ondervangt het gevaar dat tekstgedeelten over het hoofd worden gezien.
  • De afzender, tevens contactpersoon, dient onderaan het persbericht op niet mis te verstane wijze worden vermeld, met benoeming van alle kanalen die het medium kan benutten: telefoon en post, mail en website. Het verdient aanbeveling deze informatie te laten voorafgaan door een horizontale lijn gevolgd door een frase als: Redactie, het onderstaande is niet voor publicatie: [ witregel] Voor verdere informatie: ... Het gebeurt nogal eens dat dit "voor verdere informatie" onbedoeld aan het eind van het artikel terechtkomt.

Waarom worden persberichten soms geweigerd?

Dat een persbericht ook inderdaad nieuws moet brengen, lijkt dermate voor de hand te liggen dat de opmerking nauwelijks nog aandacht verdient. Lang niet ieder persbericht voldoet echter aan dit criterium, en dat is dikwijls te wijten aan de houding van de aanbieder. Indien deze houding aanbodgericht is, leidt zij zelden tot berichtgeving die ook nieuwswaardig is.  Dit word gezien als het hebben van een spamachtig karakter door de redactie van een website welke persberichten publiceert.

Veel hyperlinks in een persbericht straalt niet veel vertrouwen uit. Men krijgt meer een indruk die doet denken aan een spammailtje voor medicijnen. De meeste webredacteuren zullen deze direct uit het systeem verwijderen.

Waar kan ik mijn persbericht versturen

Verstuur een "Persbericht" via ons.  Uw persbericht wordt doorgaans binnen enkele uren opgepikt door diverse nieuws websites en Google. Uw persbericht of link wordt automatisch doorgeplaatst op diverse websites binnen en buiten ons partner netwerk.

Nu aanmelden om persberichten te versturen

Eenmalige toegang
Eenmalige toegang om een persbericht versturen
Maand abonnement
Onbeperkt persberichten te publiceren.

Uw persbericht wordt automatisch op 20 andere websites door geplaatst:

Buitenlandse persberichten websites

Verstuur Belgische persberichten
www.verstuurpersbericht.be

Verstuur Spaanstalige persberichten
www.comunicadosdeprensa.org

Verstuur Engelstalige persberichten
www.worldpressrelease.org
www.12pressrelease.com
www.freepressrelease.eu