Persbericht

1. IE-tips voor starters

Bent u van plan om dit jaar een eigen zaak op te richten en uw creativiteit vaste vorm te geven?  Lees dan zeker de volgende tips:

A. BEDRIJFSNAMEN

Kies een goede naam voor uw bedrijf. Indien u een vennootschap opricht, kan u naast uw vennootschapsnaam tevens een naam kiezen waarmee u uw bedrijf kan identificeren en waarmee u bekendheid kan opbouwen bij het publiek (= handelsnaam-).
Uiteraard kunnen beide namen dezelfde zijn, maar dit is niet noodzakelijk.
Het is belangrijk om vooraf na te gaan of de naam die u aan uw bedrijf wil geven niet reeds als vennootschapsnaam is ingeschreven in het vennootschappenregister, enerzijds, en het merkenregister, anderzijds.

B. PRODUCTNAMEN

Om uw producten en/of diensten te commercialiseren heeft u één of meerdere merknamen nodig.
Zorg ervoor dat u een merknaam kiest die niet enkel gevormd wordt door alledaagse woorden of termen die vaak gebruikt worden in uw sector.
Dergelijke merknamen zijn immers moeilijk registreerbaar en hebben slechts een beperkte beschermingsomvang.  Zij laten trouwens evenmin toe dat het  publiek uw producten/diensten duidelijk kan herkennen en onderscheiden van die van uw concurrenten.
Laat eerst onderzoeken of de door u gekozen merknaam nog vrij is alvorens kosten te maken voor logoontwerp, house styling, verpakkingsmaterialen, enz.
Zodra u een goede beschikbare naam heeft gevonden, laat hem dan zeker registreren als merk.
Dit is immers de enige manier om t.o.v. inbreukplegers exclusieve rechten op te eisen en uw investeringen veilig te stellen. U vermijdt zo bovendien om zelf na verloop van tijd van naam te moeten veranderen onder dwang van een derde die zelf uw naam is gaan registreren.

C. DOMEINNAMEN

Laat de door u gekozen naam ook zo vlug mogelijk als domeinnaam registreren.
Dit zal immers verhinderen dat anderen u op het internet kunnen blokkeren in uw naamgebruik.IE-tips voor starters.
© 2012 – Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael nv –

D. PRODUCT- EN/OF VORMBESCHERMING

Zo u een nieuw product (of nieuwe werkwijze) heeft ontwikkeld, zorg dan eerst voor de bescherming ervan door octrooi en/of model alvorens het kenbaar te maken aan derden.
Indien u dit nalaat, loopt u het risico dat het later niet meer beschermbaar is en dat anderen zullen kunnen profiteren van uw inspanningen.
Onze octrooi- en modelspecialisten zullen u in een vertrouwelijk verkennend gesprek graag vrijblijvend informeren over de mogelijkheid tot bescherming.

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform