Op dinsdag 17 april 2018, 13.30 wordt aan de Tweede Kamer Commissie voor Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit een petitie aangeboden die minister Schouten oproept in actie te komen in de OVP.

De petitie is erop gericht dat minister Carola Schouten van LNV ingrijpt in de toestand in de Oostvaardersplassen en de betrokken beheerders te verplichten op zeer korte termijn een duurzaam beheer te voeren. Op grond van artikel 24 in de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer heeft de minister het recht en de plicht in te grijpen als er geen duurzaam beheer wordt gevoerd. 

Toelichting:

Door de onstuitbare degradatie van de OVP natuur zijn alle condities voor natuurlijk wildbeheer verdwenen. Er is geen enkele balans tussen terrein, flora en fauna die als natuur kan worden aangemerkt.

Daarnaast maken ook de relatief beperkte omvang van het gebied, het ontbreken van migratiemogelijkheid o.a. door hekwerk, de afwezigheid van predatoren en het feit dat door mensen gefokte soorten als experiment zijn geïntroduceerd het onmogelijk vast te houden aan het concept “natuurbeheer”.

Beleidsmakers blijven zich, tegen beter weten in, baseren op het standpunt dat het een wildsituatie - waarin men niet mag ingrijpen - betreft en dat proactief populatie beheer door bijvoorbeeld anticonceptie onwenselijk is.

Er is aantoonbaar geen sprake van duurzaam beheer aangezien deze winter meer dan 3000 grote grazers werden afgeschoten door Staatsbosbeheer, wat neerkomt op meer dan 30 dieren per dag, omdat hun conditie te slecht was om te overleven. Dat meer dan de helft van de populatie niet overleeft kan niet worden weggewuifd als een acceptabele natuurlijke situatie.

 

Doel van de initiatiefnemers is dat de minister wordt aangesproken op haar wettelijke verantwoordelijkheden, met name de zorgplicht die hoort bij de overdracht van de OVP naar de  provincie en de daarbij urgent vereiste actie.

 

De petitie gebaseerd op een opiniestuk van bioloog Patrick van Veen startte een maand geleden. Deze petitie werd al meer dan 120.000 keer ondertekend. Naast Van Veen zullen bij de overhandiging betrokkenen uit een breed veld aanwezig zijn zoals Belinda Meuldijk, Karen Senese-Middelkoop, Yvonne Bierman (St. Welzijn Grote Grazers), Terenja Bongers (een van de initiatiefnemers Bijvoerprotesten), José Kersten (Grote Grazers op de OVP) en Ennio R. Senese, policy strateeg en jurist.

 

 

 

- - - einde bericht - - -

Noot voor de redactie:

 

Overhandiging van de petitie is 17 april 2018 om 13.30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer, Plein 2, Den Haag.

Na afloop zullen de aanbieders beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden.

Pers die aanwezig wil zijn bij de aanbieding kan dit doen via de reguliere toegangsprocedures van de Tweede Kamer. Eventuele ‘externe’ pers die beeldopnames wil maken, maar geen Kamerpas heeft, moet zich melden bij de Beveiligingsdienst.

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

  1. Patrick van Veen e-mail: [email protected] tel: 043 3264114
  2. Ennio R. Senese e-mail: [email protected] tel. 068 271 9787
  3. Karen L. Senese e-mail: [email protected] tel. 062 276 3966

 

Dit persbericht is afkomstig van

Apemanagement, Withuis 22D, 6245KB Eijsden 043-3264114