Utrecht, 23 februari 2010 – Heeft u in het verleden een stamrecht BV opgericht dan bent u nu directeur groot aandeelhouder (DGA) van deze stamrecht BV. Naast het feit dat u dient te zorgen dat u voor 1 juni van dit jaar de aangifte vennootschapsbelasting van uw stamrecht BV heeft indient, dient u tevens te zorgen voor de aangifte inkomstenbelasting (IB). De aangifte inkomstenbelasting dient u in te dienen voor 1 april. Het hebben van een stamrecht BV heeft, zolang u geen winst aan uw stamrecht BV heeft onttrokken, geen gevolgen voor uw IB-aangifte. Heeft u wel winst onttrokken aan uw stamrecht BV dan dient u daarover 25% aanmerkelijk belang belasting te voldoen. Uw BV heeft over de winstuitdeling al 15% divindendbelasting voldaan die u als vooraftrek mag meenemen. Op deze manier resteert een heffing in de inkomstenbelasting van 10%.

Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs: “Ook met een stamrecht BV kan men gebruik maken van een aantal leuke fiscale aftrekposten. Het is altijd leuk om mensen te laten zien dat wij nog wat belasting kunnen besparen voor ze. Het vak als belastingadviseur wordt in mijn ogen gekenmerkt door het feit dat wij onze kosten bijna altijd wel zelf terugverdienen voor onze clienten”, aldus Van Rijswijk.

Administratie en boekhouding
Het hebben en onderhouden van een stamrecht BV stelt in de praktijk niet zo heel veel voor. Het voeren van een administratie volstaat vaak door het aanmaken van een dossier waar u al uw bescheiden bewaart. Dit papieren dossier levert u aan het einde van het boekjaar in bij uw boekhouder of belastingadviseur die vervolgens de jaarrekening voor uw stamrecht BV opstelt.

Opstellen jaarrekening stamrecht BV
Bij het opstellen van de jaarrekening van uw stamrecht BV dient de gehele administartie te worden aangeleverd. In de regel bestaat deze administartie uit de bankafschriften, afschriften van beleggingsrekeningen en bonnen en facturen. Van Rijswijk vertelt dat het op de juiste wijze aanleveren van de bescheiden kostenbesparend werkt. Van Rijswijk: “Indien wij uw stamrecht BV niet hebben opgericht dienen wij naast alle eerder genoemde stukken tevens in het bezit te zijn van de stamrechtovereenkomst, eventuele leningsovereenkomsten en andere overeenkomsten. Indien mensen gebruik willen maken van onze dienstverlening dan verzoeken wij om wel tijdig te reageren. Het is mogelijk om gebruik te maken van een uitstelregeling voor belastingconsulenten maar dan dient dit wel voor 1 mei dit jaar zijn aangegeven van de Belastingdienst” aldus Van Rijswijk.

Voor meer informatie over dit artikel of het oprichten of onderhouden van een stamrecht BV kan men contact opnemen met ons kantoor, op nummer 0346 – 555 797 of via www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl.

Website: http://www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl