Uit de cijfers van het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering naar non-bancaire financiering binnen het mkb komt naar voren dat financiering zonder bank in Nederland de experimentele fase voorbij is en deze nu een serieuze positie in de mkb financieringsmarkt heeft ingenomen.

Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering over het onderzoek:
“Een steeds groter deel van de Nederlandse ondernemers heeft in 2019 en de jaren daarvoor ervaring opgedaan met nieuwe aanbieders van mkb financiering. Eén op de vijf ondernemers wist deze nieuwe financiers te vinden die ook nu tijdens de corona crisis van toegevoegde waarde zijn.”

Non-bancaire financiering 2019 gegroeid met 26%
Met een groei van 26% ten opzichte van 2018 en met ruim € 2,7 miljard aan nieuwe verstrekkingen financiert één op de vijf mkb ondernemingen de activiteiten non-bancair. Verder valt uit de cijfers op dat het aantal verstrekte financieringen met 41% groeide naar 49.120. Vooral bij klein-zakelijke financieringen onder € 1 miljoen nam non-bancaire financiering sterk toe en blijkt het een duidelijke behoefte in te vullen in de markt.

Opvallende cijfers non-bancaire financiering 2019
• 49.120 non-bancaire financieringen (41% groei)
• Non-bancaire financiering gestegen naar € 2,7 miljard
• Aandeel non-bancair bij financieringen < € 1 miljoen gestegen naar 22%
• Vastgoed financiering meer dan verdubbeld in 2019
• Lease en factoring samen 74% van non-bancaire financiering

Trend en toekomst non-bancaire financiering
Het onderzoek blikt terug op 2019, voor de corona crisis. De corona crisis zal invloed hebben op de groei van de non-bancaire financieringsmarkt maar als de trend van toename van klein zakelijke financieringen de komende jaren doorzet, nemen de non-bancaire financiers de rol als grootste geldschieter rond 2023 over van de banken.

------------------------

Noot voor de pers
Voor een toelichting op of interview over het onderzoek is voorzitter Ronald Kleverlaan beschikbaar via 06-28254452.

Download Onderzoek non-bancaire financiering 2019
Het volledige onderzoek met tabellen en grafieken per non-bancaire financieringsvorm is beschikbaar als pdf en te downloaden via de website van Stichting MKB Financiering (https://www.stichtingmkbfinanciering.nl/contentfolder/uploads/2020/06/SMF_MKB_Onderzoek_Non_Bancaire_Financiering_2019.pdf). Een korte samenvatting vindt u hieronder.

Samenvatting Onderzoek non-bancaire financiering 2019

Totale non-bancaire financiering in Nederland gegroeid naar ruim € 2,7 miljard
In 2019 is er in totaal meer dan € 2,7 miljard verstrekt aan het mkb via non-bancaire financiering. Dit is een groei van 26% ten opzichte van 2018 toen er € 2,15 miljard verstrekt werd aan het mkb. Het totaal aantal non-bancaire financieringen aan mkb bedrijven in 2018 was 34.892. In 2019 is dit opgelopen tot 49.120. De markt van non-bancaire financiering in Nederland is zeer divers en bestaat uit crowdfunding (12,39%), kredietunies (0,19%), direct lending (8,96%), MKB Beurs (0,97%), Lease (51,72%), Vastgoed (3,74%) en Factoring (22,03%).

Financieringslandschap < € 1 miljoen (kleinzakelijke financieringen)
Binnen het onderzoek is specifiek gekeken naar de mkb financieringsmarkt van aanvragen < € 1 miljoen (kleinzakelijke financieringen), omdat daar de grootste verandering plaatsvindt in aanbod en beoordeling van zakelijke financieringen. Deze financieringen worden voornamelijk aangevraagd door bedrijven met een jaaromzet tot € 5 miljoen. De totaal verstrekte non-bancaire financiering van financieringsaanvragen onder € 1 miljoen in 2019 was €2,25 miljard. Dit is een stijging van 18% ten opzichte van 2018 (€ 1,9 miljard). De totaal verstrekte bancaire financiering onder € 1 miljoen was in 2019 € 8,14 miljard. Dit is een daling van 16% ten opzichte van de verstrekte bancaire financiering in 2018 (€ 9,74 miljard). Het totale financieringslandschap van financieringen onder € 1 miljoen (bancair + non-bancair) was in 2018 samen € 10,392 miljard. Afgelopen jaar is 22% van de financiering onder € 1 miljoen via non-bancaire financieringen verstrekt.

Inschatting financieringslandschap < € 1 miljoen tot 2023
De totale omvang van non-bancaire financieringen aan kleinzakelijke klanten onder de € 1 miljoen stijgt naar verwachting in 2023 naar € 4,4 miljard. De omvang van de bancaire verstrekkingen onder de € 1 miljoen daalt naar verwachting in 2023 naar € 4,05 miljard. Per saldo verwachten wij dat in 2023 circa 52% van de totale verstrekkingen onder € 1 miljoen uit non-bancaire financieringen bestaan.

Aantal non-bancaire financieringen financieringslandschap < € 1 miljoen
Het aantal non-bancaire financieringen aan kleinzakelijke klanten was in 2019 49.120. Dit is een groei van 41% ten opzichte van 2018 (34.892 financieringen).