Persbericht

Gemeente Hulst legt boete van 15.000 euro op aan Natuursteen bedrijf Ferket en de Maat bv.

 

Wat begon met het opknappen van het naastgelegen terrein aan de Steensedijk is uitgelopen op een financële ramp voor het Hulsters natuursteenbedrijf. De oude portalen van een vroeger natuursteenbedrijf werden gesloopt en de daar al jarenlang liggende oude grafstenen werden weggehaald. Tevens werd het opslagterrein aan het zicht onttrokken door plaatsing van fraaie natuursteen bloembakken en werd rondom een heg geplant. Eigenaar, dhr. Rijnberg was dan ook stomverbaasd toen de gemeente zich melde dat dit in strijd was met het bestemmingsplan.

Volgens gemeenteraadslid Clen de Kraker was het te mooi, zo mooi zelfs dat er detailhandel zou kunnen plaatsvinden. De bestemming was opslag en die kan er volgens hem niet mooi uitzien. Dat er nooit detailhandel heeft plaats gevonden was niet van belang. De daar inmiddels geplaatste grafmonumenten moest worden afgedekt met plastic zeil. Dan zou het voor iedereen duidelijk zijn dat er geen detailhandel zou kunnen plaats vinden. Daar kwam de gemeente op terug bij het volgende bezoek. De plat gestapelde stenen, afgedekt met zeil konden volgens de gemeente nog steeds verkocht worden. Met kon immers het zeil optillen en de stapels stenen tonen aan een potentiële koper.

De vraag hoe een opslagterrein er dan uit zou moeten zien kon de gemeente niet beantwoorden. In ieder geval mocht er geen detailhandel mogelijk zijn volgens de gemeente. Een onmogelijke opgave, want letterlijk gezien kan iedereen iets kopen wat op een terrein ligt.

Een boete van 15.000 euro voor een klein bedrijf is natuurlijk buiten alle proporties. Grote chemische bedrijven kregen voor overtredingen nog niet zulke hoge boetes van de provincie voor milieuovertredingen!

Maar de gemeente Hulst en wethouder ruimtelijke ordening Dhr. de Kraker zijn naar eigen zeggen “grensverleggend”! Volgens de website van de gemeente geven ze de bedrijven rust en ruimte.

Het lijkt er echter op dat de bedrijven opgezadeld worden met het begrotingstekort van de gemeente. Welke grenzen worden nu eigenlijk verlegd? Is dit een vorm van machtsmisbruik of vriendjespolitiek? Of beide? De onrust onder de ondernemers in Hulst zal weer een stuk groter worden, en terecht natuurlijk! Zeker nu blijkt, dat als de gemeente Hulst de minste “overtreding” constateert, dit meteen aangrijpt om grote sommen geld te innen.

Een handtekeningen aktie wordt opgezet en deze zal binnenkort aangeboden worden aan de burgemeester van Hulst. Dit in de hoop dat de gemeente zich echt inzet voor de (kleine) ondernemer in Hulst.

 

Bezoek www.facebook.com/NatuursteenbedrijfFerketendeMaat en steun het natuursteenbedrijf door te klikken op vind ik leuk

 

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform