Een moderne manier om efficiëntie te verhogen is mobiel werken. Mobiel werken kan leiden tot een verhoging van de productiviteit en een daling in kosten.

Stijging in productiviteit

Mobiel werken stelt werknemers in staat om zelf hun uren in te delen. Werknemers kunnen dus werken wanneer dat hen goed uitkomt en kunnen zo een betere combinatie tussen werk en privé creëren.
De tevredenheid van werknemers neemt hierdoor toe en dit leidt weer tot een hogere productiviteit. Werknemers zullen met meer plezier naar het werk gaan, de sfeer zal verbeteren en er zal minder ziekteverzuim zijn. De klantvriendelijkheid van werknemers zal bovendien toenemen, waardoor het bedrijf een betere reputatie krijgt en meer klanten kan werven.

De kosten zullen dalen

Het is met mobiel werken ook mogelijk om op meerdere vlakken kosten te besparen. Zo hoeven mensen die mobiel werken minder gebruik te maken van hun auto en zullen de benzinekosten of OV-kosten lager zijn. Wellicht kan de leaseauto zelfs helemaal uit de deur worden gedaan. Niet alleen efficiënt, maar ook goed voor het milieu.

Een ander voordeel van mobiel werken is dat het gebruik van papier flink wordt gereduceerd. Aangezien alle documenten en communicatie elektronisch verloopt, is papier overbodig en het gebruik worden beperkt tot een minimum. Ook voor dit voordeel geldt dat het goed is voor zowel de efficiency als het milieu.

Een derde voordeel is dat de oppervlakte van de bedrijfsruimte kan worden verkleind. Mobiel werken biedt de mogelijkheid om werkplekken te delen of wellicht zelfs helemaal te schrappen, werknemers hoeven immers niet meer de gehele werkweek op kantoor te zitten. Door de reductie in werkplekken, zal het oppervlak afnemen en daarmee ook de prijs.

Tijd voor innovatie?

Er zijn echter wel een aantal vereisten voor mobiel werken, zo moet de functie van de werknemers mobiel werken toestaan. Niet alle banen zijn geschikt voor de vrijheden die mobiel werken biedt. Het bedrijfsnetwerk en de IT-faciliteiten moeten bovendien van een dusdanig niveau zijn, dat ze alle aspecten van mobiel werken ondersteunen. Toegang tot het bedrijfsnetwerk moet veilig zijn en werknemers moeten op de nieuwe, mobiele werkplek dezelfde taken kunnen uitvoeren als op de traditionele werkplek op kantoor.

Over Personeel & Organisatie

Een organisatie kan niet zonder personeel, het is daarom belangrijk dat een organisatie zich bezig gaat houden met de wensen en behoeften van het personeel in deze nieuwe tijd. De website Personeel & Organisatie richt zich dit nieuwe werken.

De website wil bijvoorbeeld ook nieuwe, groene productiemethoden onder de aandacht brengen en te promoten. Het milieu is erg belangrijk en het is vandaag de dag mogelijk om zowel efficiënt
als groen te werken. Items die hierbij aanbod komen zijn mobiel werken, duurzaam, efficiënt en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Website: http://www.startsmartbusiness.nl

Bron: EMEA Persberichten