iPhone
“De Nationale Advieslijn B.V. (DNA B.V.) heeft een uniek geavanceerd platform ontwikkeld onder de naam ‘De Nationale Advocatenlijn’ dat in september 2010 publiekelijk is gelanceerd en waardoor rechtzoekenden (ondernemers en particulieren) direct juridisch advies kunnen inwinnen hetzij via telefoon, hetzij via e-mail bij een advocaat in de gewenste regio. Door dit initiatief wordt voorzien in een groot maatschappelijk probleem en behoefte. Thans kan via de appstore of de website www.beldna.nl een unieke gratis iPhone-applicatie worden gedownload.“

“Dagelijks worden vele ondernemers en particulieren als het ware juridisch en/ of financieel ‘bij de neus genomen’, althans nemen zij dikwijls bij gebreke van goede (preventieve) rechtsbijstand volstrekt onverantwoorde en/of onnodige juridische en financiële risico’s. De media bewijst dit overigens dagelijks. Daarom bestaat in Nederland een toenemende behoefte aan directe eerstelijns rechtsbijstand, hetgeen onafhankelijk onderzoek heeft bevestigd . Vele rechtszoekende ondernemers en particulieren zien echter op tegen de kosten die verbonden zijn aan te verlenen rechtsbijstand door dé rechtshulpverlener bij uitstek, de advocaat. Dit verklaart waarom vele rechtzoekenden dagelijks zich onnodig in de (juridische en/ of financiële) nesten werken .

Dankzij De Nationale Advocatenlijn kunnen rechtszoekende ondernemers en particulieren direct via 0900 – 0608 of middels e-mail via www.beldna.nl de advocaat als beste rechtshulpverlener inschakelen in de gewenste (postcode)regio contacteren en dat voor slechts € 0,80 per belminuut of € 15,- per e-mailvraag!

De Nationale Advocatenlijn biedt de navolgende voordelen:
1. De rechtzoekende kan direct juridisch en op laagdrempelige wijze contact krijgen met een gerenommeerd advocatenkantoor zonder overbodige en kostenverhogende tussenschakels en zonder betaling van rechtsbijstandpremies of andere langlopende financiële verplichtingen;
2. De rechtzoekende kan direct en goedkoop juridische hulp inwinnen bij een topadvocaat, zowel via telefoon en/of e-mail en;
3. De rechtzoekende kan eerstelijns rechtsbijstand (eerste juridische hulp) verkrijgen van de advocaat in de gewenste regio en die gespecialiseerd is op het door de rechtzoekende op te geven rechtsgebied.
Daartoe heeft DNA B.V. de grootste (bijna) landelijk dekkende advocatennetwerken voor de zakelijke en particuliere markt gerealiseerd en waar circa 1.000 topadvocaten in Nederland aan verbonden zijn.

DNA B.V. verwacht met de start en verdere ontwikkeling van dit unieke initiatief een bijdrage te leveren aan een betere en tijdige toegang tot ‘het recht’. Zodoende kan de kwaliteit van leven voor rechtzoekende ondernemers en particulieren toenemen en verkrijgt onze rechtsstaat wat meer haar verdiende glans, omdat met De Nationale Advocatenlijn voorzien wordt in een groot maatschappelijk probleem en behoefte’.

Website: http://www.beldna.nl/

Bron: EMEA Persberichten