Nu de dooi weer is ingevallen en de lentekriebels weer de kop op steken, blijken veel mensen weer geïnteresseerd te zijn in de aankoop van een nieuwe woning. Ondanks de kredietcrisis waar we nu langzaam uitkruipen, wordt er weer geïnformeerd naar objecten die te koop worden aangeboden. Nu de crisis iedereen op de waarde van geld heeft gewezen, gaan steeds meer mensen zich oriënteren over de grens in Duitsland, waar men veel meer waar voor zijn hard verdiende euro krijgt.

Uit onderzoek van www.Grenswoningen.nl, een onderneming die zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van geïnteresseerden over de grens naar Duitsland, is gebleken dat de vraag naar objecten over de grens weer sterk aan het toenemen is. Meer en meer makelaars en aanbieders van onroerend goed, waar zij mee samenwerken, beamen dat er meer informatie wordt aangevraagd over de aangeboden objecten. Niet alleen meer informatie wordt aangevraagd, maar de daadwerkelijke aanschaf van een woning over de grens neemt ook toe.

Na navraag bij deze groeiende groep kopers naar de reden waarom men in Duitsland wil gaan wonen, blijken verschillende beweegredenen ten grondslag te liggen.
Als eerste reden wordt vooral de veel lagere huizenprijs genoemd. Men krijgt in Duitsland, voor minder geld dan in Nederland, hetzelfde huis of men krijgt veel meer huis voor hetzelfde geld.

Als tweede voordeel wordt de grootte van kavels en prijs genoemd. Zeker als men landelijk zoekt, komt men soms maximumprijzen tegen van € 40 per vierkante meter voor kavelstukken die vlak langs de Nederlandse grens liggen. Als deze stukken aan de Nederlandse zijde hadden gelegen, zouden ze het dubbele of zelfs het driedubbele hebben gekost.
Als derde reden kwam vreemd genoeg het gevoel van veiligheid naar boven. Vooral in kleine gemeenschappen blijkt een groot samenhorigheidsgevoel te zijn. Sociale controle is een groot gemeengoed in Duitsland. Ondanks dat een Duitser voor ons gevoel zeer afstandelijk is, blijkt hij wel opgevoed te zijn met een zeer groot besef van normen en waarden. Zelfs in steden treft men dit besef aan.

Na een rondgang bij Neder-Duitsers die al enige tijd geleden naar Duitsland zijn verhuisd, blijkt de derde reden steeds belangrijker te worden om zelfs in Duitsland te blijven.
In het begin, wanneer men nog niet in de gemeenschap is ingeburgerd, wordt men met grote argwaan bekeken en met zeer grote afstand benaderd. Wanneer men als “indringer/buitenstaander” zich toch openstelt en zich minder arrogant opstelt. wordt men snel opgenomen in de gemeenschap en blijkt deze vaak zeer hartelijk en sociaal te zijn. Een goed voorbeeld hiervan is in Gronau te vinden. Een Nederlander die nog geen jaar geleden is verhuisd, is door zijn directe en openhartige manier van doen doorgedrongen tot de lokale politiek. Hij heeft zitting genomen in drie verschillende gemeentelijke adviescommissies en is persoonlijk adviseur van een plaatselijke politica die meedingt naar de functie van “Burgermeister” en dat in een middelgrote stad als Gronau.

Hieruit blijkt weer dat inburgering een leerzame stap is voor Nederlanders met betrekking tot normen en waarden, maar ook voor Duitsers voor een open en directe benadering die men van huis uit niet kent.

Website: http://www.grenswoningen.nl