Hoewel het zorgseizoen al is begonnen, hadden begin november slechts drie van de tweeëndertig aanbieders hun premies bekendgemaakt. Dit blijkt uit een inventarisatie van vergelijkingssite Geld.nl. Traditioneel is november de start van het zorgseizoen. In deze periode kan de consument bepalen of hij wil veranderen van zorgverzekering. De periode duurt tot en met 31 december. Door de late informatieverschaffing wordt het voor de consument echter lastiger om te kiezen.

Veel verzekeraars roepen dat consumenten twee maanden de tijd hebben om te onderzoeken of overstappen voor hen interessant is. “Deze periode wordt echter ieder jaar korter”, merkt Paul Huibers van Geld.nl op. Hij vermoedt dat verzekeraars uit strategische overwegingen hun premies pas laat bekendmaken. “Door hiermee te wachten, voorkomt een verzekeraar dat concurrenten op haar premies kunnen inspelen. De consument is daarvan de dupe. Er blijven nu slechts enkele weken over om te kiezen tussen overstappen of bij de huidige zorgverzekeraar blijven.” Dit is vervelend voor de consument die de komende jaren kan rekenen op toenemende zorgkosten. Nederland zal vanaf 2012 dan ook geconfronteerd worden met veranderingen op het gebied van zorgverzekeringen.

Consument de dupe
Concurrentie is volgens Paul Huibers niet de enige reden waarom verzekeraars hun premies laat bekendmaken. De inkomsten van de zorgverzekeraars spelen ook een rol. “De grootste verzekeraars hebben ongeveer 4 miljoen klanten. Door te wachten met het bekendmaken kan een premie op het laatste moment nog naar boven worden bijgesteld. Eén euro premieverhoging per maand voor al deze 4 miljoen klanten levert zo al snel 48 miljoen extra aan premie-inkomsten op. Niet slecht voor een paar dagen wachten.”

Overzicht premies per 1 november
De periode van 1 november tot en met 31 december is bedoeld om de consument de mogelijkheid te bieden van zorgaanbieder te veranderen. Zodoende kan hij ieder jaar opnieuw een zorgverzekering kiezen die het beste aansluit bij zijn persoonlijke situatie. Volgens Paul Huibers draagt de huidige werkwijze van de zorgverzekeraars hier niet aan bij. Hij pleit er daarom voor zorgverzekeraars te verplichten de premies gelijktijdig op 1 november te publiceren. Dit zorgt voor een helder overzicht van de premies, waardoor consumenten een eerlijke kans krijgen om een weloverwogen keuze te maken.

Deadline informatie zorgverzekering
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bepaald dat verzekeraars tot uiterlijk 19 november de informatie omtrent hun premies bekend mogen maken. De consument kan vervolgens nog tot 1 januari polissen vergelijken en overstappen naar een andere zorgverzekering. De late bekendmaking zorgt ervoor dat de beperkte tijd om op te zeggen krapper wordt.

Over Geld.nl
Geld.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite voor financiële producten. Maandelijks raadplegen ongeveer 200.000 Nederlanders de vergelijkingen op Geld.nl. Aangaande de zorgverzekering 2012 zijn na bekendmaking van de premies en voorwaarden door de verzekeraars alle zorgverzekeringen eenvoudig met elkaar te vergelijken. Aan de hand van de uitkomsten kan de consument beslissen of overstappen interessant is.

Wilt u ook weten of u bij de juiste zorgverzekering zit? Surf dan naar Geld.nl en bekijk welke zorgaanbieders het beste aansluiten bij uw situatie.

Website: http://www.geld.nl

Bron: EMEA Persberichten