Utrecht, 23 april 2010 – Door plannen van de overheid is de kans groot dat de prijzen van huizen in sterk in waarde zullen dalen. Een waardedaling in privé is niet aftrekbaar. Wellicht is het interessant om de privé woning te verkopen aan de eigen (stamrecht) BV. Door een dergelijke transactie worden de onderhoudskosten en een eventuele waardedaling van de woning ineens aftrekbaar binnen de (stamrecht) BV.

Waardedaling huizen 20% tot 30%
Recent heeft een werkgroep van ambtenaren diverse plannen gepubliceerd waarin forse wijzigingen van de huidige hypotheekrenteaftrek wordt voorgesteld. Deze plannen leiden tot een besparing van 2.5 tot 5 miljard in 2015. Met deze plannen zal de hypotheekrenteaftrek worden verminderd of zelfs helemaal worden afgeschaft. De maandlasten van veel huiseigenaren zullen door deze plannen een stuk hoger gaan uitvallen. Doordat de maandlasten sterk zullen toenemen zullen huizenprijzen fors in waarde dalen. Waardedalingen van 20% tot 30% zijn al door diverse instanties genoemd. De vraag is of het momenteel nog wel zo verstandig is onroerend goed in privé te bezitten. Een privé woning verkopen aan de eigen (stamrecht) BV is fiscaal wellicht een interessante optie.

Onroerend goed bezit in privé
Bij VRB Belastingadviseurs – en andere advieskantoren – was het tot op heden het uitgangspunt dat ondernemers (bedrijfs)onroerend goed in de regel het beste in privé konden bezitten. Ondernemers die voornemens waren onroerend goed aan te schaffen deden er vaak verstandig aan het bedrijfspand niet op de balans van de onderneming te zetten maar dit pand in privé aan te schaffen. Een waardestijging zou anders uiteindelijk in de belastingheffing worden betrokken. Was het pand in privé aangeschaft dan was de uiteindelijke waardestijging van deze heffing vrijgesteld.

Onroerend goed van privé naar de (stamrecht) BV
In tijden dat er een forse waardestijging van onroerend goed valt te verwachten is een insteek zoals hierboven genoemd, fiscaal erg interessant. In een scenario waarin men uitgaat van een toekomstige waardedaling van onroerend goed zou men zich kunnen afvragen of een dergelijk uitgangspunt nog wel juist is. Wellicht is het op dit moment beter ervoor te zorgen onroerend goed op de balans van de (stamrecht) BV te zetten. Naar boven komt dan de vraag hoe men dient om te springen met de privé woning.

Privé woning op de balans van de (stamrecht) BV
Kijkt men in dit kader naar de privé woning dan zou men zich de vraag kunnen stellen of het moment niet is aangebroken de eigen woning te verkopen aan de eigen (stamrecht) BV. De (stamrecht) BV kan de woning op dit moment voor een zakelijke prijs overnemen van privé.. Om in dezelfde woning woonachtig te kunnen blijven dient men met de eigen (stamrecht) BV wel een zakelijke en marktconforme huurprijs overheen te komen. Groot voordeel van deze transactie is dat er geen huurkosten aan derden hoeft te worden betaald. Naast het feit dat u dus huur betaalt een uw eigen (stamrecht) BV valt er nog een fiscaal voordeel te behalen. Op het moment dat er zich namelijk een prijsdaling in de woningmarkt zal voordoen komt deze prijsdaling ten laste van de (stamrecht) BV en is derhalve aftrekbaar in deze BV.

De fiscale regelgeving
Het overdragen van een woning van privé naar de (stamrecht) BV is fiscaal erg complex, aldus Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs. De Belastingdienst houdt dergelijke transacties tussen de DGA en zijn BV nauwlettend in de gaten. De fiscus zal altijd willen voorkomen dat u in privé wordt bevoordeeld door uw eigen (stamrecht) BV of dat uw (stamrecht) BV wordt benadeeld door de DGA. Het verdient absolute voorkeur een degelijke transactie op voorhand af te stemmen met de Belastingdienst.

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie over dit artikel kan men contact opnemen met Pim van Rijswijk, directeur van VRB belastingadviseurs via telefoonnummer: 0346 – 555 797. VRB Belastingadviseurs is marktleider in het oprichten en onderhouden van BV’s, stamrecht BV’s en holdingstructuren. Meer informatie over VRB Belastingadviseurs kan men vinden op: www.vrbadvies.nl of www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl

Website: http://www.vrbadvies.nl