Als je de dag van vandaag vraagt aan een ondernemer om een opsomming te maken van zijn immateriële activa, zal die even naar zijn balans kijken en in het beste geval antwoorden: goodwill, octrooien, patenten en ontwikkelingskosten.
En dan vervolgd de ondernemer: het zijn activa die een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces.

Zeer juist, maar de wereld is aan het veranderen, dus ook de manier waarop er zaken worden aangepakt.
De doelstelling van een onderneming is om met de nodige middelen een toegevoegde waarde te leveren waarvoor de markt bereid is een bepaalde prijs te betalen. De onderneming tracht daarmee zo veel mogelijk winst te maken.

De tweede vraag zou kunnen zijn waar in het bedrijfsproces internet zou geplaatst worden.
De kans is groot dat de ondernemer antwoord dat het vooral de afdelingen verkoop en marketing zijn die het bedrijf online vertegenwoordigen.

Internet wordt m.a.w. zelden in de strategie van de onderneming opgenomen en aldusdanig uitgerold.
Het is echter van doorslaggevend belang dat bedrijven een uitgekiende internet strategie laten uitwerken die ingebakken zit in de algemene strategie en cultuur van het bedrijf.
Er is onder invloed van de globalisering een moeilijkheid niveau bijgekomen. Zelfs als je lokaal actief bent speelt dit nog.
Nog meer dan vroeger zullen bedrijven, om hun doel te bereiken bereid moeten zijn om risico te nemen in een turbulente marktomgeving.

Turbulentie is iets wat meer en meer een constante zal worden. Men kan als bedrijf niet blijven wachten op de zogenaamde heropleving van de markt.
Heeft men het dan over het consumentenvertrouwen, het ondernemersvertrouwen, de beurs, politiek klimaat… men weet het niet meer goed.

Dit wil zeggen dat, des te zekerder je bent van de locatie van een opportuniteit in de markt, des te onzekerder je bent over het tijdstip waarop die opportuniteit zich voordoet.
We staan op dit punt nog maar aan het begin van het internet tijdperk in B2B en B2C omgeving.

Het gevolg is dat vele bedrijven veel meer meetpunten in de markt moeten hebben om de situatie meester te blijven.
Internet is echter een draak met meerdere koppen. Wanneer je slecht voorbereid de strijd aanbindt, dan kan dit zich heel snel tegen je keren.

Het 5 punten advies dat wij kunnen meegeven:
1. Plaats internet op strategisch niveau en laat het deel uitmaken van de bedrijfscultuur.
2. Schakel een ervaren gids(adviseur) in
3. Gebruik bvb het model van “contineous improvement” assess(re-assess) – plan & design – implement – evaluate
4. Gebruik de juiste producten en diensten
5. Blijf op de hoogte van de vernieuwingen

Website: http://www.notion-technologies.com

Bron: EMEA Persberichten