Utrecht – 29 maart 2010 Bent u van plan om binnenkort een stamrecht BV te laten oprichten, dan is er goed nieuws. De Tweede kamer heeft de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht aangenomen. Verwacht wordt dat deze nieuwe wet ingaat per 1 juli 2010.

Na jarenlange discussies en voornemens is onze wetgever eindelijk zo ver om – in lijn met omringende landen – nieuwe wetgeving omtrent het oprichten van BV’s door te voeren. Momenteel is het nog zo dat iemand die een BV wil oprichten verplicht een kapitaalstorting moet doen van minimaal € 18.000,-.
Eén van de meest in het oog springende wetswijzigingen is dat deze minimumkapitaaleis van €18.000,- binnenkort verdwijnt.

Voordeel bij oprichten stamrecht BV
Bij VRB Belastingadviseurs voorziet men door deze wetswijziging er een nog grotere vraag ontstaat naar het oprichten van stamrecht BV’s. Een stamrecht BV is een BV waarin men onbelast een ontslagvergoeding of goudenhanddruk kan parkeren. “De stamrecht BV is de meest populaire aanwendingsmogelijkheid voor een ontslagvergoeding of goudenhanddruk. Doordat er door de wetgever doormiddel van de afschaffing van de kapitaalstorting een soort ‘laatste drempel’ wordt weggenomen, zal het oprichten van een stamrecht BV nog meer aan populariteit toenemen, aldus Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs.

Oprichten holdingstructuur
“Ook voor ondernemers die momenteel een BV hebben en hieronder nog een BV willen oprichten (oprichten holdingstructuur) biedt de nieuwe wetgeving voordelen. Een tweede of derde (werk) BV kan tevens vanaf 1 juli worden opgericht zonder dat hiervoor €18.000,- beschikbaar moet zijn” aldus Van Rijswijk. Wij raden mensen met een BV wel aan om tijdig de statuten van hun bestaande BV tegen het licht te houden om zo te bezien op welke manier men gebruik kan maken van de vele voordelen die de wetswijziging met zich mee brengt.

Meer informatie over de stamrecht BV
Pim van Rijswijk is directeur van VRB Belastingadviseurs. VRB Belastingadviseurs is marktleider in het oprichten en onderhouden van stamrecht BV’s, werk BV’s en holdingstructuren. Op de website www.vrbadvies.nl kan gratis een informatief boekje worden aangevraagd over het oprichten van een stamrecht bv.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Pim van Rijswijk, via telefoonnummer 0346 – 555 797 of [email protected]

Website: http://www.vrbadvies.nl