Persbericht

Amstelveen, 30 mei 2012 - Quint Wellington Redwood, het adviesbureau dat zich richt op het grensvlak van organisatie en IT, heeft eQuivalent(TM) uitgebracht, een online benchmark-omgeving. Met dit innovatieve product kunnen leidinggevenden zelf de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van hun IT-organisatie meten. eQuivalent geeft een continu inzicht in de performance van de IT-dienstverlening en vergelijkt die met de performance van andere IT-organisaties. Dit stelt organisaties in staat om weloverwogen besluiten te nemen teneinde de kosten van IT structureel te verlagen en de effecten van verbeter- of outsourcingstrajecten op de voet te volgen. Met eQuivalent biedt Quint zijn klanten een belangrijke verbetering ten opzichte van de klassieke (en vaak kostbare) eenmalige benchmarks.

Resultaten in beeld   
Reinout Dotinga, principal consultant bij Quint: “Bij het vaststellen van IT-budgetten wordt vaak uitgegaan van businessplannen, outsourcinginitiatieven, organisatieverbeteringen, innovaties en dergelijke. Daarbij blijken organisaties beperkt in staat hun beoogde resultaten te monitoren, wat er toe kan leiden dat grote investeringen worden gedaan, op basis van projectplannen en business-cases die besparingen beloven. Vervolgens blijkt het lastig te verifiëren of de beloofde besparingen worden gerealiseerd en of de uitkomsten enigszins marktconform zijn.“

Verbetering 
Quint is van mening dat organisaties zichzelf structureel moeten kunnen monitoren en vergelijken met peers. Quint heeft daarom besloten eQuivalent te ontwikkelen. Hiermee is nu een platform beschikbaar waar klanten hun data maandelijks in een eigen database kunnen invoeren om deze vervolgens met anonieme data van vergelijkbare organisaties (peers) en best practices uit de centrale eQuivalent-database te vergelijken. CFO’s, CIO’s en IT-managers krijgen via een dashboard gestructureerd inzicht in de resultaten en verschillen van de verschillende sturingsparameters. Hiermee ontstaat een compleet beeld van de complexiteit, kwaliteit en kosten van de (interne of externe) IT-dienstverlening. Het laat ook direct zien of ge-outsourcede dienstverlening wel of niet marktconform is.
 
Toegevoegde waarde
Wijnand Kamerling, principal consultant bij Quint, over de toegevoegde waarde van de nieuwe benchmarking-omgeving: “Conventionele IT-benchmarks zijn arbeidsintensief, geven weliswaar goed inzicht in de vergelijking met peers, maar zijn een momentopname. Wil een organisatie zijn echte equivalent op een structurele manier in kaart brengen, dan moet er structureel gemeten worden en moet de organisatie in staat zijn deze meetresultaten continu te vergelijken met de resultaten van peers. eQuivalent maakt dit als eerste oplossing in de markt mogelijk.”
 
Meer informatie over eQuivalent kunt u vinden op onze website www.quint.nl/sourcing/equivalent.html
 
eQuivalent(TM) is een geregistreerd handelsmerk van Quint Wellington Redwood.

Over Quint Wellington Redwood
Quint Wellington Redwood – kortweg ‘Quint’ – is een toonaangevend, onafhankelijk managementadviesbureau op het gebied van Strategie, Innovatie, Sourcing, Regie en Lean. De dienstverlening is grensoverschrijdend en strekt zich uit over 49 landen met het hoofdkantoor in Nederland. Quint is opgericht in 1992 en viert dit jaar haar 20-jarig jubileum.
Met het motto “Dare to Challenge”, daagt Quint zichzelf en haar klanten voortdurend uit om ingrijpende prestatieverbeteringen, een betere concurrentiepositie en meer toegevoegde waarde te realiseren. Kijk op www.quintgroup.nl

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform