Strooizout kopen doe je het best nu, of je het nu koopt via Saltking of via de reguliere retail is niet belangrijk. Koop wel bewust strooizout en kijk goed naar de kwaliteit van het product.

Waar moet je op letten als je strooizout koopt?

Strooizout kan je tegenwoordig via vele kanalen aankopen. Al lijkt strooizout op het eerste zicht een heel simpel product zijn er wel degelijk grote verschillen in kwaliteit.

Dooimiddelen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

- Vacuümzout (gewonnen door oplosmijnbouw)

- Steenzout (gewonnen via traditionele mijnbouw)

- Zeezout (gewonnen via verdamping van zeewater)

De drie bovengenoemde categorieën hebben elk verschillende eigenschappen. De volgende eigenschappen zijn het belangrijkste en hier moet je zeker opletten.

- Zuiverheid is een belangrijke eigenschap. Hiermee tonen we aan welke hoeveelheid NaCl het strooizout bevat. We kunnen zien dat vacuümzout van nature uit zuiverder is. Steenzout en zeezout zijn meer verontreinigd. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn doordat dat deze twee zouten meer in aanraking komen met elementen van buiten af. Zeezout bijvoorbeeld wordt mede verontreinigd door vervuiling van de zee.

- Zware metalen is ook een belangrijk punt waar de consument rekening mee moet houden. Dooizout kopen van lage kwaliteit betekent vaak dat het zout veel zware metalen bevat. De dooicapaciteit kan hierdoor verlagen.
Hoe minder metalen er in het strooizout zitten des te beter voor de natuur. We moeten hier wel een kanttekening bij maken. Het strooizout wordt uit de natuur gewonnen en bevat dan al die metalen. Het is namelijk niet zo dat er metalen aan het zout worden toegevoegd.

- Homegene korrelgrootte is een laatste belangrijk punt. Wij raden altijd aan om te strooien met een handstrooier of strooiwagen. Door middel van een strooier zorg je voor een constante dekking. Dit is belangrijk omdat overdadig strooien milieu belastend kan zijn en er zo dus voor wordt gezorgd dat de invloed op het milieu tot een minimum wordt beperkt.

Strooizout kopen is dus niet zo evident als de meeste mensen denken. Let dus goed op waar je dooimiddel vandaan komt.

Website: http://www.emea.nl

Bron: EMEA Persberichten