Leiden 12 maart 2018

 

Werknemers die met ontslag te maken hebben, kiezen er in toenemende mate voor om zich op internet in te lezen over hun rechten. Waar men in het verleden vaak direct advies aan een specialist vroeg, zien we een toename van werknemers die zich eerst ook zelf in de materie willen verdiepen.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen heeft De Graauw Legal, het bedrijf achter de website https://vaststellingsovereenkomst.info , besloten haar gratis online kennisbank uit te breiden. Dit kan de werknemer op weg helpen en het draagt bij aan goed begrip bij de werknemer over zijn rechtspositie. Het vormt uiteraard geen volledige vervanging van juridisch advies.

In de online kennisbank is per onderwerp informatie te vinden over het Nederlandse ontslagrecht in het algemeen en de in de praktijk meest populaire route van beëindiging met een vaststellingsovereenkomst in het bijzonder. Er kan per onderwerp gezocht worden en doorgeklikt worden naar die specifieke informatie die voor de zoekende relevant is.

Daarbij is er ook een voorbeeld vaststellingsovereenkomst opgenomen, inclusief een Engelse versie van de vaststellingsovereenkomst. Hiermee vergelijken werknemers vaak de concept overeenkomst die zij ontvangen hebben van hun werkgever. Om werknemers die zich inlezen op de kennisbank verder te helpen, biedt De Graauw Legal ook een gratis ontslagadvieslijn. Vragen worden telefonisch beantwoord en er worden tips over de mogelijkheden gegeven. Heeft een werknemer verdere rechtshulp nodig, dan kan een jurist vervolgens met de zaak aan de slag gaan.

 

Samenvatting:
De Graauw Legal breidt gratis online kennisbank uit om te voldoen aan de behoefte in de praktijk naar informatie over het huidige ontslagrecht.

 

[Noot voor de redactie]
Noot voor de redactie niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
R.A. de Graauw
Telefoonnummer: 071-524 9281
E-mail: [email protected]
website: https://vaststellingsovereenkomst.info