Jarabee jeugdzorg in Twente, Maatschappelijk Werk Noord West Twente, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen en Vrouwenopvang Overijssel gaan direct koppelen met de verwijsindex VIS2. Dit houdt in dat de vier organisaties vanuit hun registratiesysteem signaleringen kunnen versturen bij risicojongeren. THORAX informatieprojecten & advies gaat de organisaties in dit project begeleiden en het voornemen is deze koppeling in de eerste helft van 2010 af te ronden.

De vier organisaties maken allen gebruik van het registratiesysteem Regas. De applicatie die de meldingen verstuurt aan VIS2 zal dan ook ontwikkeld worden binnen Regas. Hierdoor kunnen de gebruikers de signaleringen aan de verwijsindex opnemen in het werkproces. “Dit betekent dat de hulpverleners de gegevens niet opnieuw in hoeven te voeren in een website. Een vereiste van de organisaties.”, aldus Bertil Brandse, directeur bij THORAX.

THORAX begint het project met een behoeftepeiling en informatieanalyse. Doel hiervan is een goede aansluiting van het gebruik van de verwijsindex, zowel op het werkproces van de organisaties als op hun registratiesystemen. Daarna zal een koppelstuk tussen het registratiesysteem van de organisatie en de verwijsindex geplaatst worden, zodat de gegevensuitwisseling tot stand kan komen. Zeker is dat dit op basis van de ketenregistratiesoftware van UITWEG gaat gebeuren. Dit betreft een generieke oplossing, waardoor toekomstige koppelingen sneller zijn te realiseren.

Website: http://www.thorax.nl