Van een te hoge bloeddruk is sprake op het moment dat de bovendruk hoger is dan 160 mm Hg en de onderdruk meer dan 95 mm Hg bedraagt. Vandaag de dag is een te hoge bloeddruk een fenomeen dat in de westerse wereld als welvaartsaandoening aan wordt geduid. Hoewel de precieze oorzaken van een te hoge bloeddruk nog niet zijn achterhaald weten deskundigen al wel dat een ongezonde leefstijl er voor kan zorgen dat men hiermee te maken kan krijgen. Toch ziet men vandaag de dag steeds meer mensen die te kampen hebben met een te hoge bloeddruk doordat men vaker een zittend beroep uitoefent en daarnaast zich meestal verplaatst door middel van een auto. Lichaamsbeweging is de laatste jaren aanzienlijk minder geworden bij een grote groep mensen.

Met andere woorden: mensen die roken, alcohol gebruiken, te weinig bewegen en er geen gezonde eetgewoontes op na houden lopen een verhoogd risico op het krijgen van een te hoge bloeddruk. Een te hoge bloeddruk kan een aantal zeer ververvelende gevolgen hebben zoals bijvoorbeeld het krijgen van hart- en vaatziekten, een herseninfarct en nierfalen. In een groot aantal gevallen zijn de bloedvaten bij een te hoge bloeddruk vernauwd of erg glad waardoor het hart het bloed met extra kracht door het lichaam zal gaan pompen.

In vrijwel alle gevallen zal een arts die de hoge bloeddruk constateert bij een patiënt medicatie voorschrijven die ervoor dient te zorgen dat de bloeddruk weer zal worden verlaagd. De patiënt zelf zal in de regel ook zijn leefgewoontes aan moeten passen om zo zijn lichamelijke conditie te kunnen verbeteren. Daarnaast kan men ook zelf de bloeddruk gaan meten om op die manier te kunnen achterhalen wanneer een behandeling of een verandering in de leefwijze aanslaat.

Het wil overigens niet altijd zeggen dat men een te hoge bloeddruk heeft als er een keer een hogere waarde op de bloeddrukmeter te zien is. Gebeurt dit echter wel vaker dan drie keer verspreid over een aantal dagen of weken dan is het aan te raden een arts te raadplegen. Hierbij dient men echter wel rekening te houden dat de bloeddruk in rust dient te worden gemeten en niet kort nadat men zware lichamelijke arbeid of inspanning heeft verricht. Zou men een dergelijke waarde namelijk te zien krijgen op momenten dat men in rust is dan zou dit kunnen betekenen dat men last heeft van een te hoge bloeddruk. Bij hevige inspanning zal de bloeddruk dikwijls fors op kunnen lopen maar in een normale situatie ook weer snel tot een normaalniveau zullen dalen.

Naast het uitoefenen van een zware lichamelijke inspanning kan de hoge bloeddruk eveneens veroorzaakt worden door angst of stress. Op deze momenten maakt het lichaam namelijk het hormoon adrenaline aan dat het hart sneller zal laten pompen en de bloeddruk zal verhogen. Is de rust echter wedergekeerd dan zal ook hier de bloeddruk al in een korte tijd weer normaal zijn. Bepaalde drugs en medicijnen hebben eveneens dit effect maar daarbij zal het effect vaak langer aanhouden.

Website: http://www.bloeddrukmeteradvies.nl

Bron: EMEA Persberichten