Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs de Meierij uit ’s Hertogenbosch heeft opnieuw een grote stap gezet in het verbeteren van de zorgstructuur. Het samenwerkingsverband, dat zorgt voor passend onderwijs en zorg voor élke leerling in de regio, heeft door het in gebruik nemen van een voortgangssystematiek, de zorgleerlingen nog beter in zicht.

Eerder al koos de Meierij voor het volgen van haar leerlingen in de webapplicatie SWVregistratie.nl, waarin de zorgcoördinatoren de leerlingen aan kunnen melden bij het samenwerkingsverband. Hierna was voor zowel de Meierij als de zorgcoördinatoren inzichtelijk in welke status de leerling zich bevindt. Met de functionele uitbreiding van SWVregistratie.nl met de voortgangssystematiek kan de Meierij nu binnen de statussen de voortgang monitoren. Daarbij kan de dienstdoende orthopedagoog ook actie-items aan de voortgang toevoegen. “Als casemanager kan ik nu snel schakelen tussen de meest recente informatie van de school, van de ouders, of bijvoorbeeld het CJG, zonder lappen tekst door te werken om die ene zinnige opmerking terug te vinden. Kortom: ons werkproces wordt hiermee ondersteund.”

De Meierij is zeer content met de implementatie van het voortgangssystematiek, waarbij voor de ontwikkeling hiervan een provinciale subsidie is verstrekt. Marianne van der Velden, orthopedagoog bij het Advies en Consultatieteam van de Meierij: “Dit is precies wat we zochten. Het is voor mij de ontbrekende schakel in mijn proces. Voorheen moest ik dikke dossiermappen meenemen om de recente voortgang bij me te hebben. Dat is nu verleden tijd.” Tevens is rapportagefunctionaliteit toegevoegd, om instroom, doorstroom en uitstroom optimaal te kunnen sturen en inrichten.

Website: http://www.thorax.nl

Bron: EMEA Persberichten