Utrecht, 5 maart 2010 – De prijzen voor onroerend goed staan al weer een tijdje onder druk. In landen als bijvoorbeeld Spanje zijn de tarieven van vakantiewoningen gehalveerd en soms wel gezakt tot 1/3 van de prijzen van voor de recessie. Voor mensen met geld is het momenteel erg aantrekkelijk eens te kijken naar een leuke vakantievilla in het buitenland. Ontvangt u binnenkort een ontslagvergoeding dan dient u eerst te beslissen op welke manier u uw vergoeding fiscaal aanwendt. Kiest u vervolgens voor een stamrecht BV dan kunt u bepalen hoe u over uw vergoeding rendement wilt maken. Een investering in een vakantiewoning ergens in een zonnig oord behoort dan tot de mogelijkheden.

Aanwenden van uw ontslagvergoeding
Een grote groep mensen komt tegenwoordig (door reorganisatie) op straat te staan en aardige ontslagvergoedingen worden meegegeven. Ontvangt u binnenkort een dergelijke ontslagvergoeding? In hoofdlijnen heeft u dan de keuze om nu belasting te betalen over uw ontslagvergoeding of de belastingheffing over deze vergoeding uit te stellen. Kiest u ervoor om de belastingheffing uit te stellen dan kan dit door de ontslagvergoeding af te laten storten op de bankrekening van een verzekeraar (stamrechtverzekering), op de bankrekening van een bank (banksparen) of op de bankrekening van een door u op te richten BV (stamrecht BV). Alleen bij de stamrecht BV heeft u vervolgens de mogelijkheid het bedrag naar eigen inzicht te laten renderen en te investeren. Een vakantievilla behoort tot deze investeringsmogelijkheden. Via onze website: www.vrbadvies.nl kunt u hierover een gratis boekje aanvragen.

Investeren vanuit uw stamrecht BV in een vakantievilla
Heeft u uw ontslagvergoeding belastingvrij laten afstorten op de bankrekening van uw stamrecht BV dan is het raadzaam goed te kijken naar de verschillende mogelijkheden om rendement te maken vanuit uw stamrecht BV. U kunt ervoor kiezen om het bedrag in uw stamrecht BV te parkeren op een bank- of beleggingsrekening. U heeft dan alleen het genot van de jaarlijkse rente die uw stamrecht BV ontvangt over het bedrag dat staat te renderen.

‘Met geld maakt men geld’ is een oud gezegde. Stelt u zich eens voor dat uw stamrecht BV met uw ontslagvergoeding een vakantievilla aankoopt. U laat deze woning verhuren (of doet de verhuur zelf) en op gezette tijden kunt u met uw gezin gebruik maken van deze vakantievilla. U heeft dus een drie dubbel voordeel: aan de ene kant profiteert u van een waardestijging op het onroerend goed (na de fors afgenomen prijzen van de afgelopen jaren is de weg omhoog erg groot). Daarnaast ontvangt uw stamrecht BV de verhuuropbrengsten en natuurlijk heeft u het plezier en het genot van een woning onder de zon.

Rekenvoorbeeld
Stel: Uw stamrecht BV koopt in Spanje een woning ter waarde van € 200.000,- (waarde voor de crisis € 350.000,- ). Uw stamrecht BV verhuurt deze woning gedurende drie maanden per jaar en vanuit deze huuropbrengsten kan uw stamrecht BV alle (rente)kosten voldoen. Op de momenten dat uw stamrecht BV de woning niet verhuurt aan derden kunt u zelf van deze woning gebruikmaken. Alle kosten van de aankoop tot en met het onderhoud worden door uw stamrecht BV betaald, zijn aftrekbaar en komen ten laste van de winst van de stamrecht BV of uiteindelijk ten laste van de stamrechtverplichting. Op deze manier bezorgt zowel uw (ex)werkgever als de belastingdienst u wel een heel prettige en warme toekomst.

VRB Belastingadviseurs is marktleider in het oprichten en onderhouden van stamrecht BV’s. Laat u door VRB informeren over de aanwendingsmogelijkheden van uw ontslagvergoeding middels een presentatie of een adviesgesprek. Zowel de presentatie als het adviesgesprek is vrijblijvend en kosteloos. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen op telefoonnummer: 0346 – 555 797 of www.vrb-stamrechrbvoprichten.nl

Website: http://www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl