Breda, 16 augustus 2011 – Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft op 10 augustus 2011 het merk “Sketch Equity Partners” ingeschreven. Het inschrijvingsnummer is 0899636. De inschrijvingsprocedure is hiermee afgerond. Het merk is officieel geregistreerd en beschermd.
 
Klasse-aanduiding
Sketch Capital heeft als klasse-aanduiding de klassen 35, 36 en 42 gekozen. Deze klassen komen overeen met de activiteiten van Sketch Equity Partners.
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; commercieel-zakelijke diensten in het kader van de begeleiding bij het kopen en verkopen, samengaan, fuseren en splitsen van ondernemingen; administratieve diensten; accountancy en boekhouding in het kader van het toezicht houden op ondernemingen.
Kl 36 Financiële zaken; financiële en fiscale advisering; monetaire zaken; vermogensbeheer; taxaties in het kader van het uitvoeren van waardeanalyses van ondernemingen of onderdelen daarvan; financiële onderzoeksdiensten; investeringen en adviezen op het gebied van risicodragend kapitaal; financiering van onroerende goederen en van projectontwikkeling; het deelnemen in ondernemingen; het opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling; financieel projectmanagement; het financieel beheren van ondernemingen die voornoemde diensten leveren.
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.
 
Merk Sketch Equity Partners
Sketch Capital BV gaat het merk Sketch Equity Partners in licentie uitgeven aan haar 100% dochtermaatschappij Sketch Financial Advisory BV. Het merk Sketch Equity Partners gaat door Sketch Financial Advisory BV gebruikt worden als portal om relevante informatie met medeaandeelhouders van bedrijven waarin Sketch Financial Advisory belangen heeft te delen. De URL die hierbij hoort is: http://www.SketchEquityPartners.com/.
 
Wat is een merk?
Een merk is volgens de officiële omschrijving van BBIE: “een teken waarmee u uw waren (producten) of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Inschrijving van uw merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) geeft u het exclusief recht op het gebruik van het merk voor bepaalde waren (producten) en diensten binnen de Benelux, voor een (verlengbare) periode van 10 jaar”.
 
Over het BBIE
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. Bijna een miljoen merken en meer dan zestienduizend tekeningen of modellen staan op dit moment bij het Bureau geregistreerd.
 
Over Sketch Capital ® B.v.
Sketch Capital B.v. is opgericht in 2008. Ons primaire doel is het creëren van waarde. Wij doen dit via eigen ondernemingen, het kopen van bedrijven (of bedrijfsonderdelen) uit faillissement, het nemen van belangen in (in zwaar weer verkerende) bedrijven en beleggingen op de beurs. Alles wat wij doen uit zich in het creëren van waarde
 
Over Sketch Financial Advisory ® BV
Sketch Financial Advisory BV helpt bedrijven waarde te creëren.
 

 
Noot voor de redactie:
Dit bericht staat ook online op: http://www.sketchcapital.com/persbericht/merk-sketch-equity-partners-ingeschreven-bij-bbie.html
 
Relevante links
http://www.sketchcapital.com
http://www.sketchfinancialadvisory.com/
http://www.sketchequitypartners.com/
 
Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Sketch Capital BV
Tel: 076-5875546
Fax: 076-5216920
[email protected]
http://www.sketchcapital.com

Website: http://www.sketchcapital.com

Bron: EMEA Persberichten