Wanneer elektromagnetische straling afkomstig van de zon door middel van een zonnecollector in warmte om wordt gevormd dan spreekt men eveneens vaak van een zonneboiler. Een dergelijke zonneboiler is opgebouwd uit een zonnecollector in combinatie met een voorraadvat. De zonnecollector heeft als meest voorname taak het zonlicht op te vangen.

De zogenaamde vlakke plaat collector (dit is de meest vaak toegepaste collector) is opgebouwd uit een zogenoemde absorber die van een speciale afdeklaag voorzien is (dit wordt ook wel een spectraal selectieve laag genoemd). Een dergelijke coating heeft een hoge absorptiefactor met daarbij eveneens een lage emissiefactor. De coating wordt gedampt op een plaat van metaal, zoals bijvoorbeeld koper of aluminium.

De plaat heeft aan diens achterzijde dunne leidingen lopen waardoor het collectormedium (dikwijls betreft het hier een vloeistof maar zou evengoed ook een gas kunnen zijn) stroomt. Aan het betreffende medium wordt vervolgens de gewonnen warmte afgegeven. Aan de achterzijde en aan de beide zijden wordt de absorber geïsoleerd door middel van een aanzienlijke laag steenwol, polyurethaanschuim of een combinatie van dergelijke materialen. De voorzijde is opgebouwd uit een plaat welke vaak van glas is vervaardigd dat niet enkel arm is aan ijzer maar tevens gehard is. De maximale temperatuur van een zonneboiler hangt af van de hoeveelheid zonlicht dat hierop terechtkomt en het type collector dat men in gebruik heeft.

Een zonneboiler zal in ons land in de meest gevallen op het dak van een pand worden geïnstalleerd om op die wijze optimaal zonnewarmte op te kunnen vangen. Met de zonne-energie welke zo kan worden opgevangen kan men water verwarmen of een soms zelfs een volledig pand van warmte voorzien en op die manier aanzienlijk wat energiekosten en dus ook behoorlijk wat geld besparen.

Verder zullen energiebedrijven steeds minder energie op hoeven te wekken als er steeds meer mensen gebruik gaan maken van duurzame energie, waaronder ook de zonneboiler valt. Dit wil dus zeggen dat er minder fossiele brandstoffen aangesproken hoeven te worden en tevens dat er minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals CO2, uit zullen worden gestoten. Het milieu zal dus eveneens een graantje meepikken van het toenemende gebruik van zonneboilers en andere duurzame vormen van energie.

Met andere woorden: het mes snijdt aan twee kanten. Naast financiële voordelen voor de gebruiker is dit alles gunstig voor het klimaat (de aarde zal minder snel opwarmen). Bij het gebruik van een zonneboiler komen immers geen schadelijke stoffen vrij.

Website: http://www.zonnepanelenhulp.be

Bron: EMEA Persberichten