Obstipatie is een veel voorkomend probleem waarop een groot taboe rust. 2,5 miljoen landgenoten hebben er regelmatig last van en circa 160.000 keren per jaar wordt de huisarts geconsulteerd. Soms is de oorzaak medisch, maar in de meeste gevallen is het een combinatie van leefstijl (voeding, vochtinname, bewegen) en `stapeling` van stress of emotionele factoren (werkloos worden, financiële problemen, overlijden dierbare, te veel werk, pesten etc) of door veranderingen in het lichaam (groeien, puberen, menstruatie, zwangerschap, menopauze, ouder worden, bedlegerig, bijwerkingen bepaalde medicijnen etc). Toch kan het in sommige gevallen helpen om obstipatie te verminderen zodra de spieren in de dikke darm worden getraind. Dat wordt hier uitgelegd:

 

Spieren in de dikke darm

De spieren in de dikke darm zijn willekeurige spieren, dat wil zeggen dat u ze met uw vrije wil moeilijk direct kunt aansturen. Bepaalde zelfstandige zenuwknopen in uw dikke darm coördineren en sturen de prikkeling naar die spieren aan om te komen tot een optimale darmperistaltiek. Dat is het kneden, heen- en weerpompen en doorpompen van de darminhoud. Voedingsvezels prikkelen op een positieve wijze de darmwand en zetten de darmperistaltiek tot een gecoördineerde aanpak. Toxische stoffen prikkelen de darmwand op een negatieve wijze.

Zodra de darmperistaltiek afneemt, werkt dat obstipatie 2-zijdig in de hand; 1) door een tragere doorstroomsnelheid wordt er meer vocht aan de darminhoud onttrokken en wat de darminhoud dikker en korreliger, 2) zodra de darmen minder gaan werken, worden de spieren minder krachtig waardoor de perskracht afneemt en ook de darmperistaltiek.

 

Trainen van de dikke darmspieren

Om tot een soepeler ontlasting te komen kunt u uw dikke darmspieren trainen, enerzijds door meer specifieke voedingsvezels te nuttigen en anderzijds door het `WC ritueel` tot een vast en goed patroon te standaardiseren.

 

1 Trainen van de dikke darmspieren

Voedingsvezels, met name lignine en cellulose, prikkelen op een positieve wijze de darmwand en beïnvloeden op een gunstige wijze de darmperistaltiek. Door voldoende van deze voedingsvezels te nuttigen, traint u dus uw spieren in de dikke darm met alle voordelen van dien. Deze voedingsvezels worden vooral geleverd door volkorenproducten. In zemelen echter zitten vaak veel mycotoxinen (giftige stoffen die schimmels produceren en aan de buitenkant van het graan zich nestelen en dus in de zemelen terecht komen. Gebruik dus andere aanvullende voedingsvezels zoals OBSTI-PRE, een voedingsvezelpreparaat dat vrij is van mycotoxinen.

Echter, trainen kost tijd. Indien u uw renvermogen verbetert kost dat ook trainingstijd, zo kost het ook `trainingstijd` om de spieren in de dikke darm te ontwikkelen tot meer krachtige spieren. Krachtige spieren kunnen beter de darmperistaltiek goed uitoefenen en zorgen voor een gemakkelijker ontlasting.  

 

2 `WC-ritueel`

Indien u altijd op hetzelfde moment op de dag naar de WC gaat, dan is de kans groot, dat u telkens op hetzelfde moment naar het toilet moet. Het lichaam zet het voorbereidende werk, onbewust en rustig in gang. Neem de tijd voor de toiletgang ook al kunt u niet. Ook toiletgang is te trainen. Het is in vele gevallen mogelijk om een goed `WC-ritueel` te ontwikkelen. Ook dat kost tijd ….

 

Alhoewel uw darmspieren willekeurige spieren zijn, kunt er toch invloed op uit oefenen. Doe daar uw voordeel mee om obstipatie mede op te lossen. Deel de kennis en kunde met 2PreVenT2 en gebruik de Obsti-Producten van 2PreVenT2. Dit zijn natuurlijke producten die op een duurzame wijze bijdragen aan het zelf herstellend vermogen van uw lichaam. Ga naar http://www.obstipatie.nu of  naar http://www.2prevent2.nl/obstipatie. Uw dikke darm is dus goed te trainen. In vele gevallen wordt hiermede obstipatie opgelost.

 

Ir. M.J. Vervoort, voedingsfysioloog en nutritionist