Ons pensioen wordt steeds onzeker. Het idee dat het pensioen 70 procent van het laatst verdiende loon dient te zijn wordt steeds meer verlaten. De oorzaken van de druk op het pensioen zijn een langere levensverwachting, verandering in de pensioen wetgeving, de huidige lage rente voor de pensioen opbouw en gedwongen kortingen door pensioenfondsen op het pensioen. Voor consumenten wordt het steeds belangrijker om inzicht in hun pensioen te krijgen.

Pensioen onder druk door langer leven
Het pensioen staat steeds meer onder druk doordat we langer leven. Hierdoor genieten gepensioneerden langer van de uitkering van het pensioen en moeten de premies voor het pensioen door een steeds kleiner deel van de bevolking worden opgebracht. De regering heeft daarom besloten om de AOW te verhogen van 65 naar 67 jaar. Sinds 1 januari 2013 is de aanpassing van de pensioen leeftijd in gang gezet. Voor mensen die met pensioen gaan betekent het dat ze in 2013 een maand later met pensioen gaan.

30 procent minder pensioen
Het nieuwste en meest onbekende plan van de regering is om het opbouwpercentage van het pensioen te verlagen. Nu bouwt iedere Nederlander nog met een opbouwpercentage van 2,25 procent jaarlijks pensioen op. Maar de regering heeft bekend gemaakt dat zij voornemens is om het percentage te verlagen naar 1,75 procent. Uit berekeningen van FNV en Syntrus Achmea, dat het pensioen verzorgt voor ruim 3 miljoen Nederlanders, blijkt dat hierdoor het pensioen met 30 procent wordt verlaagd. Met name voor jongeren zou deze aanpassing ongunstig uitpakken voor het pensioen. Voor iemand die gemiddeld 40.000 euro gedurende zijn loopbaan heeft verdiend betekent het dat zij niet 24.300 euro, maar 18.900 euro jaarlijks aan pensioen ontvangt.

Pensioen korting pensioenfondsen
Per 1 april 2013 zullen een fors aantal pensioenfondsen moeten korten op het pensioen. De oorzaak hiervan is met name de lage marktrente. Door het ruime monetaire beleid van de ECB is de marktrente zo laag komen te liggen dat de pensioenfondsen niet meer aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Afgelopen jaar maakte DNB bekend dat de rekenrente voor pensioenfondsen verhoogd wordt. Ondanks deze maatregel zullen veel pensioenfondsen het pensioen moeten korten. Van de meeste pensioenfondsen is nog niet bekend met welk percentage het pensioen wordt gekort, maar de verwachting is dat veel pensioenfondsen de hoogste van het pensioen tussen de 2 en 7 procent zullen verlagen. Voor gepensioneerden betekent dit dat zij per maand 2 tot 7 procent minder pensioen ontvangen dan in 2012.

Pensioen en indexatie
Het pensioen wordt niet alleen lager door de korting. Ook zal het pensioen door verschillende pensioenfondsen niet meer voor inflatie worden gecorrigeerd. Ook hier geldt dat dit door de meeste pensioenfondsen nog bekend moet worden gemaakt. Het gevolg is dat het pensioen niet meer voor inflatie wordt gecompenseerd en gepensioneerden minder voor hun pensioen kunnen kopen.

Pensioen is belangrijk
Pensioen betekent een onbezorgde oude dag. Door bovenstaande ontwikkelingen komt deze onbezorgde oude dag steeds meer onder druk te staan. Zeker jongeren moeten de verschillende mogelijkheden om voor hun pensioen te zorgen benutten. Het pensioen kan op verschillende manieren worden aangevuld. Op Uwpensioensite.nl worden de verschillende mogelijkheden uiteengezet en de producten voor uw pensioen vergeleken op premie en voorwaarden.