Persbericht

Vianen, 18 juni 2012 - Het aantal datacenters in Nederland groeit fors. Ondanks het feit dat energiebesparing hoog op de agenda staat, lukt het datacenters niet altijd om energie-efficiënt te zijn. Gevolg hiervan is een te hoog energieverbruik en onnodige kosten. Door de opkomst van mobile devices en cloud, zal het energieverbruik in de toekomst alleen maar toenemen. Daarnaast leidt inefficiënt werken ook tot te hoge risico’s. Het nemen van de juiste maatregelen is daarom onontbeerlijk, volgens Wim Hendriksen, VP IT Benelux van Schneider Electric.


Om goed te kunnen bepalen welke maatregelen datacenters kunnen nemen, moeten zij inzicht hebben in problemen die in de praktijk vaak ontstaan. APC by Schneider Electric zet daarom de meest voorkomende valkuilen op een rij.
 
1. Onnodig energieverbruik
Het energieverbruik van apparaten wordt vaak niet continu gemonitord; en ook niet nauwkeurig per ruimte (koeling), per rack of per device. Organisaties hebben hierdoor geen inzicht in het energieverbruik, en kunnen dus niet vaststellen waar de mogelijkheden tot besparing liggen. Bovendien bewegen algemene voorzieningen zoals koeling en stroomdistributie niet mee met veranderingen in de IT-capaciteit. Als een aantal racks tijdelijk wordt uitgeschakeld, of wordt verhuisd naar een andere ruimte, blijven koeling en UPS vaak op hetzelfde niveau presteren. Dit kan leiden tot een enorme verspilling.
 
2. Te veel handmatig werk
Facilitair medewerkers en IT-afdelingen verrichten nog vaak handmatig werk. Denk hierbij aan het aflezen van de thermometer en het invoeren van de temperatuur in een spreadsheet. Deze werkwijze vergroot de kans op menselijke fouten. Deze temperatuurmetingen zijn ook slechts momentopnames, die geen inzicht geven in de real-time temperatuurontwikkeling. Bovendien kan een spreadsheet niet sturend ingrijpen. Voorkom dus handmatig werk en automatiseer zoveel mogelijk.
 
3. Niet goed voorbereid op calamiteiten
Op het moment dat een datacenter met een calamiteit te maken krijgt, kunnen zij processen vaak niet automatisch virtueel overplaatsen naar een ander datacenter. Het gevolg hiervan is dat zij down gaan. Ook moeten organisaties een goed beleid hebben voor asset management. Hierdoor weten ze exact welke primaire en secundaire devices er in het datacenter aanwezig zijn en welke taken ze verrichten. Het gevolg is dat ze snel kunnen herstellen na een calamiteit, en het datacenter dus direct weer up & running is.
 
4. Speel in op overheidsregulering
De wet- en regelgeving met betrekking tot datacenters zal steeds strenger worden. De Gemeente Amsterdam heeft datacenters zelfs binnen de gemeentegrenzen een Power Usage Effectiveness (PUE) opgelegd van 1.3. Dat heeft tot gevolg dat het energieverbruik van het gehele datacenter continu moet worden gemeten en dat organisaties hier frequent over moeten rapporteren. Het is bijna ondoenlijk om zowel de rapportages als het monitoren van het verbruik handmatig uit te voeren, dus ook hier is automatiseren van belang.
 
5. Niet aantoonbare duurzaamheid
Veel bedrijven beweren hun datacenter op een duurzame manier te exploiteren. Hoe geloofwaardig komt dit over als organisaties dit helemaal niet kunnen aantonen? Om een goed beeld te krijgen van de duurzaamheid van datacenters, moeten zij eigenlijk de CO2-uitstoot meetbaar maken en iedereen hier inzage in geven. Zo kunnen datacenters hun energieverbruik publiceren op hun website.
 
Data Center Infrastructure Management
Om de genoemde valkuilen het hoofd te bieden, is het inzetten van software noodzakelijk. Volgens de bekende onderzoeksbureaus zal Data Center Infrastructure Management (DCIM) onmisbaar worden. “DCIM-software heeft de naam duur te zijn, maar in feite is de aanschafprijs niet hoog”, zegt Wim Hendriksen, Vice President IT Benelux van Schneider Electric. “En de software heeft door de aanzienlijke besparingen op het energieverbruik een Return On Investment van ongeveer zes maanden. Bij de meeste bedrijven geldt dat voor het succesvol toepassen van DCIM een cultuuromslag nodig is. Facility management en IT moeten in het datacenter als één unit met één doelstelling opereren. En de medewerkers moeten een gedisciplineerder taakopvatting krijgen. Pas dan kan een datacenter zuinig, groen en efficiënt werken.”

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2011 hebben ruim 130.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 22,4 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
www.schneider-electric.nl

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform