Persbericht

Merketingvisie en Syntens starten op 30 oktober 2012 met een nieuwe kring voor ondernemers met een sterke groeiambitie: “Sneller groeien met een sterke merkpositie”. Deze kring bestaan uit vier workshops en start op dinsdag 30 oktober 2012 van 17:00 uur tot 20:30 uur. De kringen worden gehouden bij Syntens te Breda, Mozartlaan 7.

Deze kring wordt georganiseerd om ondernemers meer bewust te maken van de waarde van hun onderneming. Zij leren hoe zij deze waarde maximaal tot uitdrukking kunnen laten komen in hun merk en dit eigen merk doeltreffend in te zetten bij het realiseren van hun groeiambitie.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

- Wat is een merk en hoe gaat merkpositionering in zijn werk?

- Hoe zet u uw merk in als inspirerend kompas voor uw dienstverlening, innovatie en markbewerking?

- Hoe integreert u het merk binnen de bestaande structuren, systemen en werkwijzen?

- U ontwikkelt specifiek voor uw organisatie een plan van aanpak om het merk in de organisatie te verankeren.

Wie kunnen er deelnemen?

- Directeur/eigenaren of mensen in een leidinggevende positie, die (mede) de koers bepalen van een onderneming.

- Bedrijven die 2 – 10 jaar bestaan of die minder dan 5 jaar geleden zijn overgenomen of voortgezet.

- Bedrijven met minimaal 10 en maximaal 250 personen in dienst en met de ambitie om de komende jaren ook in personeelsbestand te willen groeien.

De kringen worden gehouden bij Syntens te Breda, Mozartlaan 7. Er kunnen maximaal 10 ondernemers deelnemen. Kosten voor alle bijeenkomsten bedragen € 400,- per persoon.


Meer informatie:

www.merketingvisie.nl/nieuws

www.syntens.nl/Agenda/Pages/4001206.aspx

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform