De vervanging van fossiele brandstoffen en kunstmeststoffen door milieuvriendelijke biologische alternatieven wordt momenteel wereldwijd gestimuleerd als gevolg van tekorten, politieke doelstellingen en CO2 reductie. Een belangrijke factor bij de inzet van biologische brand- en meststoffen is de droging van biomassa stromen. BioValor Europe BV introduceert de Pulverizing Air Drying technologie op de Europese markt, een nieuwe innovatieve niet-thermische droog technologie. De PAD laat een bewezen energiebesparing zien van 75-85% vergeleken met de conventionele thermische droog technieken. Voor demonstraties, testen en ontwikkeling heeft BioValor Europe BV een industriële testinstallatie geplaatst op haar hoofdkwartier op Industrie Park Kleefse Waard in Arnhem.

Symposium ter ere van opening demonstratie fabriek

Ter gelegenheid van de opening van de testinstallatie heeft BioValor Europe BV in nauwe samenwerking met de Provincie Gelderland een symposium georganiseerd. Het symposium, onder voorzitterschap van prof.dr. J.F.D.B. Wempe van de Rotterdam School of Management, omvat een programma dat geënt is op energie efficiënt drogen als voorwaarde voor grootschalige inzet van biomassa. Tijdens het symposium lichten sprekers de biomassamarkt, de mogelijkheden van industriële inzet van biomassa en de noodzaak tot voordroging van biomassa toe. Belangrijk onderdeel van het programma is de officiële opening van de testinstallatie van BioValor. Voor de symposium deelnemers is er de gelegenheid de Pulverizing Air Dryer te bezoeken.

De deelname aan het symposium is kosteloos. Deelnemers kunnen zich tot 15 juni 2011 aanmelden via de website van BioValor Europe BV (www.biovalor-europe.com/symposium.html) of via email ([email protected]). Het volledige programma is te vinden op de website.

BioValor Europe BV

De gepatenteerde technologie is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf WhirlAway Drying Systems LP. BioValor Europe BV is de Europese licentienemer en ontwikkelt, introduceert en exploiteert de PAD technologie in Europa vanuit haar hoofdkantoor in Arnhem.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de algemeen directeur van BioValor Europe BV, de heer ir. Ger Burgers, 026 364 9340 of 06 2289 8920.

Aanvullende informatie
Onder leiding van de heer ir. G. Burgers en de heer ir. J. Görtzen vestigt BioValor Europe BV haar Europese hoofdkantoor op Industriepark De Kleefse Waard in Arnhem. De bijdrage aan de regio is naast de economische spin-off voor de lokale bedrijven op termijn een 75-tal hooggekwalificeerde arbeidsplaatsen en versterking van de innovatiekracht.

Met de testinstallatie met een doorzet tot 2.000 kg per uur is BioValor in staat een groot palet van natte, steekvaste biomassastromen, zoals snoeihout, papierslib, digestaat, rioolzuiveringsslib, allerlei mestsoorten e.d. uitgebreid te testen en te demonstreren in een industriële omgeving. BioValor streeft naar een optimale route van afval naar energie. De intrinsieke waarde van de Pulverizing Air Dryer technologie is “BIOmassa VALORisatie” om zo een bijdrage te leveren aan nationale, Europese en mondiale duurzaamheidsdoelstellingen.

Voor meer informatie: www.biovalor-europe.com

BioValor Europe B.V.
Industrie Park Kleefse Waard, Gebouw KB
Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem
Postbus 5129, 6802 EC Arnhem
Telefoon: +31 (0) 26 364 9340
Fax: +31 (0) 26 364 9341
Email: [email protected]
Web: www.biovalor-europe.com

Website: http://www.biovalor-europe.com

Bron: EMEA Persberichten